Jak działamy?

Jak działamy?

Reprezentujemy naszych klientów w toku postępowania ekstradycyjnego oraz postępowania wywołanego wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania przed polskimi sądami i organami wymiaru sprawiedliwości; udzielamy także pomocy prawnej osobom przebywającym za granicą w prowadzeniu spraw karnych na terenie Polski, w tym również związanych z wykonaniem już orzeczonej kary.

W przeciągu 2-3 dni jesteśmy w stanie przy pomocy szerokiej sieci współpracowników na terenie całego kraju, na podstawie udzielonego przez ciebie pełnomocnictwa, dotrzeć do każdych akt Twojego postępowania w Polsce.

Na podstawie zgromadzonych akt sprawy, w przypadku spraw prawomocnie zakończonych przygotowujemy wnioski w zakresie postępowania wykonawczego, jak: wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o dozór elektroniczny, wniosek o wznowienie postepowania na podstawie nowych faktów i dowodów, wniosek o przerwę w karze, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o wydanie wyroku łącznego.

Przygotowana przez nas dokumentacja może być używana przed sądami innymi organami w UE, jako podstawa do wstrzymania ekstradycji do Polski czy uchylenia aresztu.

Jesteśmy w stanie przygotować wniosek o wydanie tzw. listu żelaznego oraz reprezentować cię w toku postepowania o jego wydanie.
Zapewniamy pełna i kompleksowa obronę, zaczynając od organów Policji, Prokuratury a kończąc na Sadzie Najwyższym.

W sprawach nieprawomocnie zakończonych, w których jesteś poszukiwany, możemy podjąć negocjacje z polskimi organami ścigania, w zakresie uzyskania gwarancji powrotu do kraju z którego przyjechałeś w razie dobrowolnego stawienia się przed polskimi organami ścigania i złożenia wyjaśnień, ustalenia ewentualnej kary.

Udzielamy pomocy rodzinom osób poddanych ekstradycji w postaci: pomocy prawnej w uzyskaniu zezwolenia na widzenie dla osób najbliższych, ustalenie miejsca pobytu osoby poddanej ekstradycji.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker