Jak możemy pomóc

Ekstradycja

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo osoby, przebywającej na jego terytorium, która jest podejrzana o dokonanie czynu zabronionego, na rzecz państwa, na którego terytorium przestępstwo zostało dokonane. Wydanie osoby ma służyć ukaraniu i odbyciu kary przez przestępcę.
Podstawą przeprowadzenia ekstradycji jest umowa międzynarodowa, zawarta przez strony.

czytaj więcej


Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

czytaj więcej

 

Odroczenie wykonania kary
Dozór elektroniczny
Wznowienie postępowania
Przerwa w karze
Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Wyrok łączny
Tzw. list żelazny